Wednesday, January 6, 2010

PERISYA 2009

JABATAN SYARIAH TELAH MENGADAKAN DISKUSI ILMIAH PADA 15 OKTOBER 2009,YANG BERTAJUK PENGEBOMAN BERANI MATI DARI SUDUT PANDANGAN ISLAM YANG DIBENTANGKAN OLEH USTAZ ANAS B. MOHD YUNUS